Polityka prywatności sklepu internetowego Synak Meble („Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)
„Synak Meble Sp. z o.o.” z siedzibą w Świeciu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058265, o kapitale zakładowym 2 615 000,00 ZŁ, NIP 5591830120, REGON 092978949, która jako właściciel portalu synak.com.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
– Realizacja złożonych przez Ciebie zamówień,
– Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
– Przesyłanie newslettera
Podstawa przetwarzania:
– Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO)
– Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu
bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach
analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych:
– Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
– brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
– brak możliwości korzystania z usług Sklepu
– brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem Sklepu
– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych,
oferowanych w Sklepie
Możliwość cofnięcia zgody:
– w każdej chwili
– Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z
prawem.

PROFILOWANIE
W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku
temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– żądania przeniesienia danych do innego administratora,
A także:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Akceptując nasz regulamin będą zbierane państwa dane które są zbierane i przetrzymywane w naszej bazie danych w celu usprawnienia oraz doskonalenia dla państwa dystrybucji naszych produktów to :

  • Zakupy dokonywane przez klientów (Data , Kwota,Co kupili)
  • Imie , nazwisko , telefon , email , adres, data urodzenia


Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane
Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
– dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
– podmiot realizujący dostawę towarów
– hurtownia
– dostawca płatności
– portale społecznościowe
– biuro księgowe
– hostingodawca
– podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
– osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające
– naszą bieżącą działalność
– dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np.
– oprogramowanie księgowe)
– podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
– podmiot zapewniający system mailingowy
– podmiot zapewniający usługi marketingowe
– podmiot zapewniający usługi statystyczne
– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany
do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:klaudia.synak@synak.com.pl